Musikkens Healende Kraft

Healing gennem Musik

Musikkens dybeste formål er at højne og give næring til vores bevidsthed – en smuk og magisk oplevelse når det er i resonans med krop, sind, tanker og følelser, sjælens inderste væsen og vort åndelige lysende ophav

Balance og velvære gennem musik
Musik gør noget ved os – går ind og puffer og muffer til noget i os – vi kan opleve det som beroligende – vækker følelser i os – lige fra glæde og begejstring til melankoli – med andre ord, det bevæger og vækker genklang, fordi det rammer noget essentielt i os. Jo mere pulserende musikkens rytmer er, des større trang får vi til at bevæge kroppen – når kroppen svinger ud i dans – oplever vi det opløftende både ind- og udvendigt! Oplevelsen kan ikke forklares med intellektet – det skal opleves!

Krops-musikhealing
Den første musiksekvens jeg kanaliserede som tunede ind på kroppen, var musik for Lymfesystemet. Den så dagens lys i pinsen 2019 pludselig og ganske uventet! Jeg opdagede, at dette særlige lydbillede havde en særlig effekt på kroppen. I begyndelsen troede jeg hverken øjne eller øren! Indtil dette øjeblik havde jeg “kun” beskæftiget mig med hjertemusik (følelses- og sjælsbetonet) dels ved Healingskoncerter dels i forbindelse med kanalisering af personlig sjælsmusik. Men efterhånden som der væltede ind med udsagn fra testpersoner, måtte jeg overgive mig: Det var (er) virkelig muligt gennem musik- og lyd at forløse uhensigtsmæssige spændinger gennem målrettet påvirkninger af bestemte områder i kroppen! Krop og sind hænger uløseligt sammen, og da følelsesmæssige spændinger kan sætte sig som blokeringer og hæmme frit flow i vor fysiske krop, er det i dag indlysende for mig, at påvirkning og forløsning kan ske begge veje – gennem vort følelsesregister og/eller kroppen! (se knoglesystemet)

Serien Krops-Musikhealing består i dag af 10 kanaliserede musiksekvenser. Hver især med fokus på et bestemt område. Du kan læse mere under Krops-Musikhealing. Her finder du links til hver enkelt musiksekvens, beskrivelse og et klip fra lydsekvensen!

Fra tidernes morgen er musik og lyd blevet brugt som redskab til healing og er således ikke noget nyt. Intuitivt aner jeg, at den musik og lyd, ikke alene jeg, men også andre kanaliserer og beskæftiger sig med for tiden, at disse toner og klangbilleder bliver os foræret og dukker op netop nu, hvor verden har allermest brug for det. Jeg oplever den som særlig hjælp fra Universet, som et tilbud og en støtte til de af os, der ønsker at tage imod ikke alene for vor sundhed og vort almene velbefindendes skyld, men også som hjælp til bedre at kunne rumme og håndtere alt det, der sker i verden og omkring os – i denne tid!

Lyt til de første strofer af denne smukke hjertesekvens – den kom til mig ud af den blå luft – og er med til at afslutte forløbet i Lymfesystemet´s musiksekvens

tilbage til musiksekvenser
intro til 4. sekvens a 4 i musiksekvensen for Lymfesystemet