Musikkens Healende Kraft

Healing gennem Musik

Musikkens dybeste formål er at højne og give næring til vores bevidsthed – en smuk og magisk oplevelse når det er i resonans med krop, sind, tanker og følelser, sjælens inderste væsen og vort åndelige lysende ophav

Balance og velvære gennem musik
Musik gør noget ved os – går ind og puffer og muffer til noget i os – vi kan opleve det som beroligende – vækker følelser i os – lige fra glæde og begejstring til melankoli – med andre ord, det bevæger og vækker genklang, fordi det rammer noget essentielt i os. Jo mere pulserende musikkens rytmer er, des større trang får vi til at bevæge kroppen – når kroppen svinger ud i dans – oplever vi det opløftende både ind- og udvendigt! Oplevelsen kan ikke forklares med intellektet – det skal opleves!

Krops-musikhealing / Kroppens Lydbilleder
Det første Lydbillede jeg kanaliserede som tunede ind på kroppen, var musik for Lymfesystemet. Den så dagens lys i pinsen 2019 og ganske uventet! Jeg opdagede pludselig at lydbilledet havde en særlig effekt på kroppen. I begyndelsen troede jeg hverken øjne eller øren! Indtil dette øjeblik havde jeg “kun” beskæftiget mig med Hjertemusik (følelses- og sjælsbetonet) dels ved Healingskoncerter dels i forbindelse med kanalisering af personlig sjælsmusik. Men efterhånden som der væltede ind med udsagn fra testpersoner, måtte jeg overgive mig: Det var (er) virkelig muligt gennem musik- og lyd at forløse uhensigtsmæssige spændinger gennem målrettet påvirkninger af bestemte områder i kroppen! Krop og sind hænger uløseligt sammen, og da følelsesmæssige spændinger kan sætte sig som blokeringer og hæmme frit flow i vor fysiske krop, er det i dag indlysende for mig, at påvirkning og forløsning kan ske begge veje dels gennem vort følelsesregister dels gennem kroppen!

Serien Krops-Musikhealing består i dag af 12 kanaliserede Lydbilleder Hver især med fokus på et bestemt område. Du kan læse mere under Krops-Musikhealing. Her finder du links til hver enkelt musiksekvens/lydbillede samt beskrivelse og et lydklip fra sekvensen!

Fra tidernes morgen er musik og lyd blevet brugt som redskab til healing og er således ikke noget nyt. Intuitivt aner jeg at meget af den musik, som skabes i denne tid, bliver os foræret og dukker op netop nu, hvor verden har allermest brug for det. Jeg oplever den som en særlig hjælp fra Universet, som en af mange tilbud, der kan støtte os, ikke blot i vores dagligdag, men også i den rivende udvikling vi alle befinder os midt i.

Lyt til de første strofer af denne smukke hjertesekvens – den kom til mig ud af den blå luft – og er med til at afslutte forløbet i Lymfesystemets lydbillede. Se også Sindets Lydbillede.

tilbage til musiksekvenser
intro til 4. sekvens a 4 i musiksekvensen for Lymfesystemet