Hudens organ

Fakta om Hudens organ
Huden er vort største organ. Du kan hente info om dette organs generelle funktion på bl.a. Sundhed.dk (linket sender dig direkte til temaet)

Musiksekvensens opgave er at aktivere og pleje Hudens organ. Herunder kan du lytte til de første strofer/1:30 min. (dens fulde længde er ca. 15 min.)

tilbage til musiksekvenser
intro til musiksekvensen for Hudens organ