Knoglesystemet

OBS: Fakta om knoglesystemet
Knoglesystemet har – ligesom muskelsystemet – mange opgaver. Du finder udførlig info om systemet på bl.a.  sundhed.dk (linket sender dig direkte til temaet “muskler-knogler og led”

Knoglemusikkens musiksekvens
Musiksekvensens opgave er at aktivere og styrke flowet indenfor knoglesystemets område*.
Sekvensen er yderst kraftfuldt. Første gang jeg lyttede til den, var 2 mdr. efter at den var blevet indspillet. Indtil da havde den ligget urørt på mit sd-kort i optageren.

Det sker af og til, at jeg indspiller noget – og selv om jeg intuitivt ved, at det er noget “særligt”, får det lov til at blive liggende indtil jeg er klar til at lytte til det! Således også med knoglemusikken.

Det var sen eftermiddag, hvor jeg havde brug for pause i min gøren og laden, at jeg pludselig kom i tanker om knoglemusikken. Jeg hev den frem og satte mig i stilhed og lyttede til tonerne uden at forventning af nogen art. Oplevede ikke noget særligt før til slut – et eller andet skete og jeg udbrød et højlydt HOVSA? Kunne ikke sætte ord oplevelsen – udover en form for “balance” et eller andet sted? Nogle dage senere kom det da en af mine testpersoner havde oplevede det samme!

Vi oplevede begge at komme i “HAK” (det bedste ord vi kunne finde og jeg har brugt det siden, da de fleste forstår hvad der menes med at “være i hak”) .

Udover det at “komme i hak” oplevede jeg noget forunderligt havde mere energi i lang tid – og flere spontane indfald, der før var blokeret (set i bakspejlet) af ulyst til bl.a. oprydning og rengøring, der alt for længe havde ventet på handling!

Søgte testpersoner gennem fb og har modtog vidt forskellige tilbagemeldinger. Jeg har fået lov at offentliggøre nogle af disse, og valgt to der viser hvor bredt og forskelligt effekten kan være hos de der arbejder med knoglemusikken. Den første fortæller om aktivering af bestemte følelses- og sindsmæssige stemninger. Den anden fortæller om det utrolige der skete i kroppen!

1) Modtaget 18. marts 2020 fra Birgitte – beskrivelse kan læses her

2) Modtaget 17. september 2020 fra Sussi – beskrivelsen kan læses her

Musiksekvensens formål er at aktivere og harmonisere knoglesystemet. Herunder kan du lytte til de første strofer/1 min. (dens fulde længde er ca. 10 min.)

tilbage til musiksekvenser