Knoglesystemet

Knoglemusikkens musiksekvens
Lydbilledets opgave er at aktivere og styrke flowet indenfor knoglesystemets område*.
Sekvensen er yderst kraftfuldt. Første gang jeg lyttede til den, var 2 mdr. efter at den var blevet indspillet. Indtil da havde den ligget urørt på mit sd-kort i optageren.

Det sker af og til, at jeg indspiller noget – og selv om jeg intuitivt ved, at det er noget “særligt”, får det lov til at blive liggende indtil jeg er klar til at lytte til det! Således også med knoglemusikken.

Det var sen eftermiddag, hvor jeg havde brug for pause i min gøren og laden, at jeg pludselig kom i tanker om knoglemusikken. Jeg hev den frem og satte mig i stilhed og lyttede til tonerne uden at forventning af nogen art. Oplevede ikke noget særligt før til slut – et eller andet skete og jeg udbrød et højlydt HOVSA? Jeg var ikke helt klar over hvad der var sket, men oplevede en form for “balance” et eller andet sted? Nogle dage senere udtalte en af mine testpersoner, at hun havde oplevede det samme!

Vi oplevede begge at komme i “HAK”. Det bedste ord vi kunne finde og jeg har brugt det siden, da de fleste forstår, hvad der menes med at være eller komme i “hak” .

Udover det at “komme i hak” fik jeg flere tilbagemedlinger fra testpersoner om mere energi og flere spontane indfald. Mit første spontane indfald i den retning var at sætte en kande vand foran højtaleren. Var det mon muligt at kode vandet med musikken? Jeg erfarede et helt afgjort JA – en potteplante der over længere tid hang med hovedet, fik en god sjat og livede gevaldigt op. Hvilket for mig blev et tydeligt bevis på effekten – også på planter!

Musiksekvensens formål er at aktivere og pleje knoglesystemet. Herunder kan du lytte til de første strofer/1 min. (dens fulde længde er ca. 10 min.)

tilbage til musiksekvenser

Fakta om knoglesystemet
Knoglesystemet har – ligesom muskelsystemet – mange opgaver. Ønsker du mere info findes der udførlig info om systemet på bl.a.  sundhed.dk  (linket sender dig direkte til temaet “muskler-knogler og led”