Kredsløbet

Musiksekvensen er designet til at aktivere og pleje Kredsløbet hvilket inkluderer Hjertets kredsløb. Herunder kan du lytte til de første strofer/1 min. (dens fulde længde er ca. 12 min.)

tilbage til musiksekvenser
Intro til musiksekvensen for Hjerte- kredsløbet

Fakta om Kredsløbs systemet
Ønsker du udførlig info om kredsløbet og dets funktion finder du det på bl.a. sundhed.dk