Sindets lydbillede

SINDETS LYDBILLEDE

Rene Hjerter findes hos de, der ej hindrer andre Hjerters udfoldelse! Et rent Hjerte dømmer ingen ej heller sig selv. Hvor Kærligeden stråler er der ingen dom!

TANKER OG FØLELSER

Album`et “Danse med Livet” har fokus på oplevelser gennem vore tanker og følelser

Hver sekvens består af flere undersekvenser, men er som under Kroppens lydbillede designet til at aktivere og rense ud for at skabe lethed og frit flow i vort “system af tanker og følelser, det jeg her kalder Sindet.

UFORLØSTE TANKER OG FØLELSER

Uforløste følelser sætter sig ofte som spændinger i kroppen. Disse kan give sig til kende som utilpashed, smerter, træthed, fravær af glæde etc. Ved at forløse disse blokeringer aktiverer og styrker vi ikke blot kroppens evne til at heale sig selv, men vores livskvalitet forbedres og vokser tilsvarende. Uddybet det lidt mere under sekvensen Frisættelse gennem tillid

VEJLEDNING

  • Sæt tid af – og helst på et tidspunkt, hvor der er ro omkring dig.
  • Find en behagelig position – siddende eller liggende.
  • Tag nogle dybe vejrtrækninger og stil ind på din lyskrop (lyset i dag)
  • Når du føler du er klar så tænd for den valgte musiksekvens.
  • Vær stille – lyt og observer uden at “ville noget” lad dig føre og modstå en evt. trang til at “gribe ind”
  • Flyd ikke ud i verden, men bliv i kroppen med fuld tillid til processen.
  • Nogle mærker uro i kroppen – rystelser kan forekomme – andre igen falder i dyb afslappende søvn.


OBS: Ikke alle mærker eller bemærker noget usædvanligt (virkningen kan være så sublim at det, der sker, ikke opdages af vort bevidste sind!

Både under og efter lytning vil du kunne opleve tanker og/eller følelser, der dukker op – nogle du troede var glemt for længst eller du ikke vidste du havde! Disse kan spænde fra alt mellem sorg – vrede – had og jalousi til ydre og indre GLÆDE. (samme kan forekomme under lytning til sekvenser for kroppen hvor ophobede spændinger har sat sig i kroppens systemer)

Er følelsen ubehagelig, så tag imod den så godt du kan! Byd den velkommen. Når du er i stand til at omslutte den opståede tanke/følelse med kærlighed, og fuldt accepter at du har den, vil du være parat til at se den forsvinde lige så stille ud af dit liv! Skulle den dukke op igen, så er det samme procedure – indtil dens magt over dig til sidst helt forsvinder. (Er tanken/følelsen meget intens, kan jeg varmt anbefale arbejdsbogen “Tankerevision” skrevet af Ida Oxholm. Materialet ligger til fri benyttelse på nettet, men kan også købes i bogform. Link til Ida Oxholm og materialets hjemmeside finder du her)

ALBUM Danse med Livet


Danse med Livet er mit første album i rækken. “Sindet: tanker og følelser”
KLIK herunder og lyt til nogle strofer fra dette albumt

Danse med Livet /frit flow
Balance /oprigtighed – befrielse – munterhed – vi er her /frit flow
Frisættelse gennem tillid /opdagelse af følelser og tanker der hindrer frit flow
Glæde og Selvværd /stå frem i glæde /frit flow