Lymfe systemet

Historien bag Krops-musikhealing
og Lymfe systemets musiksekvens – der startede det hele!

Gennem et par år har jeg kanaliseret og spillet meditativ hjertemusik bl.a. til enkeltpersoner og ved klaverkoncerter – nyt for mig var, da jeg en sen aften i pinsen 2019, indspillede klange og toner som virkede direkte i kroppen! Jeg var overrasket og lod nogle af mine venner lytte til de 12 min. som musiksekvensen varede. De oplevede dirren i kroppen især der, hvor kroppen formentlig var i ubalance. En oplevede snurren op gennem armene og ud i hele kroppen især ved kæben (hun havde problemer med skævt bid og tænder) En anden oplevede voldsomt tryk i hovedet, der blev opløst og forsvandt i en mærkbar strøm ned gennem kroppen! En tredie mærkede det især i ryggen og en fjerde ud i den ene arm (lymfearm /nyligt opereret for brystcancer)! Jeg var målløs og besluttede at undersøge det nærmere.

Søgte testpersoner på FB og 35 uvildige personer meldte sig på. Opgaven bestod i at lytte til en musiksekvens i 12 min. delt op i 4 sekvenser, hvoraf de 3 første indvirkede direkte på lymfesystemet og den sidste hjertemusik/følelser (hør den nederst på siden i afsnittet Musikkens healende kraft HER)

Testpersonerne blev bedt om at lytte hver dag over min. 3 uger og referere tilbage til mig. Ingen af dem havde kendskab til de opdagelser jeg/vi havde gjort forinden; jeg omtalte kun, at det muligvis kunne påvirke lymfe systemet og kroppens væskebalance.

Efterhånden som der blev refereret tilbage, blev jeg mere og mere forbløffet og begyndte langsomt at forstå, hvorledes lyd kan påvirke alt. De fleste af os véd at meget høje lyde kan sprænge glas – så hvorfor ikke også påvirke vores krop gennem klange og toner, som er designet eller skabt til det?

Konklusion efter test af Lymfemusikken:
Aktiverer og harmoniserer Lymfesystemet gennem kroppens iboende lys- og energibaner – Renser ud og rydder op lag for lag.  Forbedrer frit flow i Lymfe systemet. Nogle meldte tilbage, at det havde en smertelindrende effekt,  oplevelse af  mindre stress og muskelspænding – oplevelse af kraftig aktivering af kroppens lyslegeme – andre at uforklarlige symptomer, som lægerne intet svar havde på, forsvandt. I slutningen af forløbet udtalte flere, at det også påvirkede dem psykisk – at de oplevede sorg/glæde efterfulgt af ro i krop og sind. (se også videnskabelig og generel fakta om lymfesystemets funktion nederst på siden) *

Der var flere testpersoner der ikke brød sig om lydbilledet i starten – det fik mig til at eftersende en sekvens mere hvilket blev WAKE UP der var indspillet samme aften.
Sekvensen opløser blokering mellem hjerte og halschakra, der gør at lydbilledet kan passere frit igennem (blokeringer af den art skyldes ofte uforløste følelser/ kan muligvis også skyldes andre ting)!

Udtalelser fra testpersoner
Blandt testpersonerne var der nogle med klarsyn, hvilket var en stor hjælp for mig til bedre at forstå, hvorfor lydens sammensætning har en så gennemgribende effekt i kroppen. Kræver at det er den rette vibration og frekvens, at det er i resonans med dig der lytter, dit lyslegemet og i samklang med samme i Universet!

Jeg har har været i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at lægge mere udførlig udtalelser fra testpersonerne offentlig frem – dels kan det give en forventning hos den der lytter (f.eks. om at skulle opleve det samme ) dels være meget forstyrrende for den umiddelbare oplevelse. Jeg har derfor valgt ikke at lægge mere frem udover konklusionen – indtil videre!

Vi er alle forskellige – oplever og mærker forskelligt. Nogle er mere kropsbevidst end andre! Nogle fornemmer og mærker musikken fysisk i kroppen – nogle oplever gennem følelser, at disse aktiveres – medens andre igen intet mærker! Hører du til en af dem, der intet mærker, er det ikke ensbetydende med, at det ikke virker. For det gør det!

Vigtigt. Flere testpersoner oplevede voldsom tørst under forløbet, hvilket hænger sammen med den kraftige udrensning og aktivering af hele systemet. Derfor VIGTIGT at drikke rigeligt med vand i de dage der arbejdes med musiksekvensen og gælder i øvrigt ved ALLE musiksekvenser indenfor Krops-musikhealing!

Musiksekvensen er på i alt 12 min. og består af 4 sekvenser. De første 3 (9 min.) er toner og klange der påvirker lymfe systemet direkte. Herunder kan du høre de første strofer fra 1. sekvens / 1:40 min
(OBS: Forløbets 4. sekvens der består af 3 min. vidunderlig hjertemusik kan høres HER)

tilbage til musiksekvenser

* FAKTA om Lymfesystemets generelle funktion:
Lymfesystemet er i populær tale kroppens eget “rensningsanlæg”. Det har til opgave at rense ud og fjerne affaldsstoffer i hele kroppen inkl. de indre organer som lever, nyrer, milten o.s.v.! Du finder mere udførlig info på bl.a. WikipediA.